Oddziaływanie kwaśnych deszczów na środowisko.

Pojęcie kwaśnych deszczów jest nam powszechnie znane i sama nazwa podpowiada, że to co opada z nieba jako deszcz ma odczyn kwaśny czyli pH poniżej 5,6. Ale skąd ten kwas w powietrzu się bierze i jak on powstaje ? Niestety sprawcą odpowiedzialnym za zanieczyszczenie atmosfery jest przede wszystkim człowiek ponieważ, kwaśne deszcze powstają głównie na obszarach, gdzie atmosfera jest narażona na długotrwałą emisję dwutlenku siarki i tlenków azotu, zarówno ze źródeł naturalnych, np. czynnych wulkanów, jak również sztucznych – spaliny powstające w wyniku spalania zasiarczonych paliw – węgla brunatnego i kamiennego czy oleju napędowego. Woda zawarta w chmurach, przepływająca ponad fabrykami, nasyca się wyrzucanymi w powietrze substancjami chemicznymi. Szkodliwe substancje wędrują z wiatrem w postaci zawiesiny i opadając z cząsteczkami wody na ziemię, uszkadzają wiele ekosystemów. Kwaśny deszcz swoim wyglądem nie różni się od zwykłych opadów. Zauważalny jest jednak jego niszczycielski wpływ na środowisko naturalne. Kwaśne deszcze wywierają negatywny wpływ na faunę i florę. Są niewątpliwą przyczyną licznych chorób układu oddechowego. Znacznie przyspieszają korozję różnego rodzaju konstrukcji metalowych oraz zabytków. Kwaśne opady powodują niszczenie warstwy znajdującej się na liściach. W rezultacie rośliny zielone po prostu zostają wysuszone. Nadmiar kwasu osadzający się na drzewach wypłukuje z nich wapń i magnez. Zaatakowane zostają także gleby. Jeśli są one pozbawione wapnia z przyczyn naturalnych, to stają się w ogóle niezdatne do uprawy. W wyjałowionych jeziorach giną tysiące ryb. Zapobieganie występowania kwaśnych deszczy polega na budowaniu instalacji wyłapujących tlenki siarki i azotu ze spalin emitowanych do atmosfery oraz ograniczaniu spalania paliw zawierających siarkę i jej związki. W tak zwane elektrofiltry wyposażone są obecnie wszystkie elektrownie i elektrociepłownie. Problem kwaśnych deszczy jest problemem globalnym , ponieważ przeciwdziałanie występowaniu kwaśnych deszczy powinno mieć charakter międzynarodowy, gdyż nierzadko opady kwaśnego deszczu trafiają na obszary znacznie oddalone od źródeł zanieczyszczeń atmosfery. Nie jesteśmy oczywiście w stanie całkowicie zapobiec emisji gazów powstających na skutek spalania węgla i ropy naftowej na naszej planecie, możemy natomiast zacząć znacznie ją zmniejszyć. Bo przecież, to ochrona środowiska i szeroko pojęta ekologia powinny być dla nas sprawą priorytetową, by na przyszłość nie zostawić pokoleniom zanieczyszczonego środowiska i zmian, których nie da się już odwrócić.