Którędy ucieka ciepło z naszego domu.

W jednym z naszych artykułów pisaliśmy o audycie energetycznym budynku czyli poddawaliśmy nasz budynek ocenie na ile jest on energooszczędny. Współczesna technika pozwala nam już na bardzo dokładne pokazanie miejsc w których powinniśmy coś poprawić aby zaoszczędzić uciekanie ciepła. Chcąc wybudować energooszczędny dom warto wiedzieć, którędy ucieka ciepło z domu i jak można temu przeciwdziałać. Dom dobrze izolowany to taki, w którym istnieje niskie zapotrzebowanie na ciepło do dogrzewania. Taki dom posiada ściany o współczynnikach gwarantujących, że wytworzone w nim ciepło nie ucieknie; że ma się szczelne okna, szyby termoizolacyjne; efektywną wentylację. Ubytki ciepła powodowane są jego przenikaniem poprzez przegrody zewnętrzne, tj.: dach, ściany, okna, podłogę, a także spowodowane są otwieraniem drzwi wejściowych, garażowych czy występowaniem w budynku różnego rodzaju niepożądanych nieszczelności. Oprócz tego ciepło wydatkowane jest na ogrzewanie powietrza dochodzącego do budynku. Najbardziej narażone na przenikanie ciepła są:
– ściany – 35%
– dach – 30%
– okna i drzwi – 20%
– fundamenty i piwnica – 15%
Te miejsca w szczególności powinny być dobrze zaizolowane. Praktycznie powinniśmy np. przy budowie domu zrobić zdjęcie w podczerwieni budynku przed i po termomodernizacji. Każde ciało jest źródłem promieniowania w paśmie podczerwieni, a jego intensywność zależy od temperatury i cech powierzchni ciała. Z pomocą przychodzi nam kamera termowizyjna czyli kamera która widzi promieniowanie podczerwone – którego oko ludzkie nie widzi. Kamera termowizyjna jest zatem takim „rentgenem” jakości wykonanych prac w naszym domu. Kamera termowizyjna jest odmianą telewizji wrażliwej na fragment zakresu promieniowania podczerwonego. Tworzenie obrazu polega na rejestracji przez kamerę promieniowania emitowanego przez obserwowany obiekt, a następnie przetworzeniu na kolorową mapę temperatur. System termowizyjny jest więc rodzajem niezwykłego termometru, który pozwala mierzyć temperaturę na odległość w wielu miejscach jednocześnie. Szczególnym zastosowaniem badań termowizyjnych jest diagnostyka izolacyjności cieplnej budynków. Można zatem mówić o wprowadzeniu do procesu budowlanego całkiem nowego etapu: powykonawczej diagnostyki cieplnej obiektu. Na podstawie zdjęć termowizyjnych bezinwazyjnie dokonuje się jakościowej oceny izolacji, w tym występowania mostków cieplnych, czyli miejsc, których właściwości termoizolacyjne są gorsze niż pozostałej części przegrody i gdzie ma miejsce wzmożona ucieczka ciepła z wnętrza budynku.