ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII - DROGA W PRZYSZŁOŚĆ.

KOLEKTORY SŁONECZNE

Płaskie kolektory słoneczne.

Płaski kolektor cieczowy składa się z czterech podstawowych elementów:
a) absorbera energii słonecznej – tj. głównego elementu kolektora, wykonanego z metalu dobrze przewodzącego ciepło: najczęściej jest to miedź lub aluminium, pokrytego substancjami mającymi zwiększyć współczynnik absorbcji, tworzącymi jego powłokę. Taką warstwą może być powszechnie stosowany chrom galwaniczny lub wysoko selektywne warstwy związków tytanu.
b) wymiennika ciepła – najczęściej jest to rurka miedziana ułożona w tzw. serpentynie, przylutowana do powierzchni absorbera. Im większa jest powierzchnia styku rurki z absorberem tym sprawność kolektora jest wyższa.
c) szyby solarnej (przeźroczystej pokrywy) – wykonanej ze szkła o niskiej zawartości tlenków żelaza i przez to wysokiej przepuszczalności promieni słonecznych, bądź też z odpowiednio dobranych i zespolonych w podwójną warstwę tworzyw sztucznych.
d) izolacji i obudowy – które minimalizują straty ciepła do otoczenia. Jako izolator stosuje się głównie wełnę mineralną lub poliuretan.
Zaletą kolektorów płaskich jest prosta konstrukcja i brak elementów które mogły by się uszkodzić w trakcie użytkowania oraz bardzo wysoka sprawność w okresie letnim.
Wadą kolektorów płaskich jest stosunkowo niska sprawność w okresie zimowym ale w naszym klimacie w okresie zimy i tak musimy korzystać z dodatkowych źródeł energii.

Płaskie kolektory słoneczne dobieramy zawsze do potrzeb klienta na indywidualne zapytanie ofertowe.

Zapraszamy do kontaktu!

Kolektory próżniowe - rurowe.

Kolektory próżniowe to wysoko zaawansowany produkt techniki solarnej. Kolektor słoneczny próżniowy składa się ze szklanych rur o podwójnych ściankach pomiędzy którymi panuje najdoskonalsza izolacja, jaką jest próżnia, chroniąca ciepło nagromadzone w kolektorze przed rozproszeniem (zasada termosu). Wewnątrz znajduje się rurka cieplna „heat-pipe” ulepszona chemicznie i termicznie, w środku której zachodzi parowanie i skraplanie cieczy. Zewnętrzna część rury próżniowej jest wykonana w całości ze szkła odpornego na uderzenia mechaniczne (opady gradu do 35mm). Rury wykonane są z gładkiego szkła, uniemożliwiającego zaleganie śniegu i zanieczyszczeń. Obudowa kolektora wykonana jest w całości z charakteryzującej się długą żywotnością stali kwasoodpornej lub aluminium. Rury próżniowe są mocowane szeregowo w izolowanej szynie zbiorczej, w której biegną rurki miedziane zbiorcze.
Zaletą kolektorów próżniowych jest zdolność pochłaniania promieniowania słonecznego rozproszonego oraz ograniczone straty ciepła dzięki próżni w rurach kolektora co zwiększa sprawność kolektora w dni pochmurne oraz w okresie od jesieni do wiosny.
Wadą kolektorów próżniowych jest możliwość rozszczelnienia się rury, utratą próżni a co za tym idzie spadkiem sprawności. Jednakże w razie rozszczelnienia czy rozbicia jednej z rur można ją szybko wymienić nie przerywając przy tym pracy całego układu.

Kolektory próżniowe dobieramy zawsze do potrzeb klienta na indywidualne zapytanie ofertowe.

Zapraszamy do kontaktu!

„(…) wszystkie przeszkody są w Twoim umyśle, a tylko wytrwałość w tym co czynisz gwarantuje Ci sukces w przyszłości (…)"