Gruntowe pompy ciepła.

Ostatnio pisaliśmy o powietrznych pompach ciepła które pobierały energię bezpośrednio z otaczającego nas powietrza. Pompy te doskonale nadają się do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz do wspomagania centralnego ogrzewania. Jeżeli natomiast chcemy ogrzewać nasz dom wyłącznie za pomocą pompy ciepła to musimy zaopatrzyć się w pompę o większej mocy oraz zasilać ją ze źródła ciepła o wyższej temperaturze, szczególnie w okresie zimy kiedy to na zewnątrz są temperatury nawet poniżej – 20 stopni C. Właśnie we wnętrzu ziemi panuje stała temperatura, im głębiej tym cieplej. Gruntowa pompa ciepła odbiera ciepło z ziemi. Dzięki gruntowej pompie ciepła mogą Państwo pobierać energię bezpośrednio z własnej ziemi – trudno sobie wyobrazić większą niezależność. Raz zagospodarowane ciepło gruntu jest dostępne przez cały rok, niezależnie od pogody. Niezamarzający czynnik krąży w ułożonym w gruncie systemie rur, zwanym kolektorem lub wymiennikiem. Projektowanie gruntowej pompy ciepła musi poprzedzić faza badania uwarunkowań geologicznych i musi być przeprowadzone badanie w tym miejscu gdzie będzie stał nasz dom. Stosowane są obecnie dwa rozwiązania prowadzenia przewodów którymi krąży czynnik w ułożonym w gruncie systemie rur, zwanym dolnym źródłem. Wymiennik taki może być poziomy, pionowy lub spiralny. Najbardziej popularny jest wymiennik poziomy. Rury (zwykle polietylenowe, rzadziej miedziane) układa się w kształcie poziomej wężownicy w gruncie. Zakopuje się je poniżej poziomu przemarzania gruntu, przeważnie na głębokości około 1,8 m. Przyjmuje się, że uzyskanie 1 kW energii grzewczej wymaga od 30 do 100 m2 powierzchni gruntu. Dzięki takiej ogólnej informacji z łatwością można samodzielnie policzyć, czy działka ma wystarczającą powierzchnię, aby pokryć zapotrzebowanie domu na ciepło. Teren nad zakopanym kolektorem można zagospodarować – na przykład posadzić na nim rośliny albo zrobić plac zabaw dla dziecka. Nie można jednak stawiać nad kolektorem budynków, sadzić drzew czy przykrywać terenu kostką lub asfaltem, ponieważ teren po okresie zimy musi się zregenerować. Wadą pomp gruntowych z wymiennikiem poziomym jest konieczność przeznaczenia na nie znacznej powierzchni oraz wykonania licznych wykopów. Gdy dysponujemy jedynie niewielkim lub zadrzewionym terenem, lepiej zastosować wymiennik pionowy. W wykonany w gruncie pionowy otwór o małej średnicy (studnię) wpuszcza się rurę kolektora. Do otrzymania 1 kW energii potrzebna jest studnia głębokości do 25 m lecz do ogrzania domu potrzeba zazwyczaj kilkaset metrów odwiertu. Głębokość odwiertu i liczba sond gruntowych muszą być określone w projekcie instalacji gruntowej pompy ciepła. Wybór między wymiennikiem poziomym, a pionowym zależy od powierzchni działki, a także możliwości finansowych inwestora. Źle wykonane dolne źródło może spowodować, że po kilku latach pompa przestanie pracować bo np. zamrozimy odwierty, dlatego najważniejszy jest wybór do realizacji, doświadczonego i sprawdzonego wykonawcy. Ponieważ po ostatnich artykułach otrzymaliśmy od naszych czytelników prośbę o trochę więcej informacji na temat kosztów takich inwestycji to już za dwa tygodnie napiszemy właśnie o kosztach i od czego one zależą.