Inwestycja w kolektory słoneczne.

Inwestycja w kolektory słoneczne w celu pozyskiwania energii, jest na dzień dzisiejszy najbardziej uzasadniona i zapewniająca nam zwrot poniesionych kosztów w czasie eksploatacji urządzeń wytwarzających ciepło, bądź energię elektryczną z promieniowania słonecznego. Słońce jest niewyczerpalnym, największym i najbardziej wydajnym dostępnym ludzkości źródłem energii. Dostarcza ono tyle energii, że gdybyśmy umieli ją wykorzystać w pełni, nie musielibyśmy stosować innych źródeł energii. Zarówno biomasa, energia wodna oraz energia wiatru zaliczają się też do źródeł energii pośrednio zasilanych przez słońce. Według szacunków każdego dnia słońce dostarcza energię 15 000 razy przewyższającą nasze zapotrzebowanie. W czasie krótszym niż 30 minut słońce dostarcza na naszą planetę więcej energii niż wynosi jej zużycie w ciągu całego roku.
Często zastanawiamy się i wyszukujemy w internecie, jakie kolektory słoneczne powinniśmy zainstalować – płaskie czy próżniowe, zapominając o tym że to warunki montażu często nam narzucają wybór i typ kolektora. Ponadto sam typ kolektora powinien nam wskazać doradca techniczny który dopiero po audycie na miejscu powinien nam zaproponować optymalne rozwiązanie do naszych potrzeb. W ostatnim czasie nasz rynek zalewają dostawy kolektorów importowanych z dalekiego wschodu które bardzo często odbiegają jakościowo i wydajnościowo od standardów jakie są wymagane w technice solarnej, a w Polsce jest wiele firm produkujących i dostarczających od wielu lat produkty najwyższej jakości. Od czerwca 2010 roku funkcjonuje program 45% dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania ciepłej wody użytkowej i wspomagania centralnego ogrzewania. Mieszkańcy naszego regionu – czynnie uczestniczą w tym programie i już wiele instalacji kolektorów słonecznych zamontowano na dachach naszych posesji. Nawet w miesiącach zimowych słońce podgrzewa wodę nawet do 50 stopni Celcjusza, a w okresie letnim mamy ciepłą wodę za darmo oczywiście jak świeci słońce. Wysokość tego kredytu sięga nawet 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. W ten sposób finansowany jest zarówno zakup i montaż kolektorów słonecznych jak i aparatura niezbędna do ich prawidłowego funkcjonowania. Kredyty oferowane są przez wybrane sieci banków, które oferują prostą i tanią pomoc finansową. W praktyce kredyty z dopłatami są dostępne w 4,5 tys. placówek bankowych na terenie całego kraju.
Na dzień dzisiejszy inwestycja w panele fotowoltaiczne do wytwarzania prądu jest jeszcze zbyt skomplikowana i nieopłacalna, ponieważ nie ma możliwości prawnych i technicznych aby w prosty sposób można by było załatwić wszelkie formalności i wpiąć się do sieci elektroenergetycznej. Wystarczy przejechać granicę z naszym czeskim sąsiadem i zobaczymy potężne farmy fotowoltaiczne. Czyżby tam inaczej słońce świeciło albo tańsze były baterie słoneczne ? Otóż – nie. Tam porostu stworzono prawne i finansowe uwarunkowania pozwalające wytwarzać energię elektryczną i odsprzedawać ją do sieci elektroeneretycznej.