Energia wiatru – elektrownie wiatrowe.

Zarówno wiatr jak i słońce to niewyczerpalne źródło czystej ekologicznie energii. Jej wytworzenie nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa, a poprzez rozwój techniki i technologi oraz masową produkcję znajduje coraz szersze zastosowanie.

Początki wykorzystania energii wiatru sięgają starożytnego Babilonu (osuszanie bagien), Egiptu (mielenie zboża), Chin (pierwsze silniki wiatrowe) i Mandżurii (pompowanie wody na pola ryżowe). W Europie technika wykorzystania energii wiatru pojawiła się w XII wieku, lecz nowoczesne technologie zaczęły być stosowane dopiero w XX wieku.

Dzisiaj z energii wiatru wytwarzana jest przede wszystkim energia elektryczna. Do bezpośredniego wykorzystania energii wiatru i wytwarzania energii elektrycznej służą różnego rodzaju elektrownie wiatrowe. Instalacje te pozwalają zaoszczędzić minimum 50% rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną, dla celów oświetlenia, ogrzewania, napędów maszyn i urządzeń. Siłownie wiatrowe mogą powstawać na obszarach o prędkości wiatru powyżej 4,5 m/s. Aby uzyskać 1MW mocy, wirnik takiej turbiny powinien mieć średnicę około 50m. Mogą one współpracować z siecią energetyki zawodowej lub być układami autonomicznymi. Powstają również tzw. farmy wiatrowe – zespoły elektrowni o szeregu urządzeń wspólnych dla całego układu.

Pod względem dynamiki rozwoju energetyki wiatrowej Polska zajmuje piąte miejsce na świecie. Biorąc pod uwagę zainstalowaną moc, jesteśmy na 24. miejscu w światowym rankingu, mając 80- krotnie mniejszy potencjał niż przodujące Hiszpanie, Anglicy, Włosi czy Niemcy którzy przez ostatnie 5 lat stali się potęgą światową w energetyce wiatrowej, mając potencjał energetyczny elektrowni wiatrowych największy na świecie, większy niż Stany Zjednoczone (Kalifornia), Dania i Holandia razem wzięte. Łącznie na całym świecie pracuje już ponad 20 tys. elektrowni wiatrowych. Mimo seryjnej produkcji koszt budowy nowoczesnej elektrowni wiatrowej jest duży. Należy jednak podkreślić, że znikomy jest koszt jej eksploatacji. Korzyści ekologiczne i ekonomiczne zależą od właściwej lokalizacji.

W Polsce są dobre warunki do tworzenia takich właśnie farm wiatrowych. Powstały pierwsze z nich na Wybrzeżu, wytypowano wiele innych lokalizacji wzdłuż Wybrzeża, w Koszalińskiem, Suwalskiem, w Bieszczadach.

Wyróżniającymi się rejonami kraju o wzmożonych prędkościach wiatru są:
· Pobrzeże Słowińskie i Kaszubskie,
· Suwalszczyzna,
· cała prawie nizinna część Polski
· Beskid Śląski i Żywiecki,
· dolina Sanu od granic państwa po Sandomierz.

Nowa Ruda do takich rejonów nie należy ale już niedaleko bo w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej japoński koncern Toyota chce czerpać energię z wiatru i planuje wybudowanie elektrowni wiatrowej. Na razie na terenie fabryki stanął potężny 60-metrowy maszt. Na konstrukcji zainstalowane zostały urządzenia do pomiaru siły i kierunku wiatrów.

Oczywiście lokalizacja turbiny wiatrowej wzbudza emocje zwłaszcza wśród ekologów. Przyczyn jest kilka. Dziwne kształty zakłócają naturalny krajobraz, skrzydła wirnika szumią, zagrażają ptakom. Problemem może być również migotający cień. Zawsze płacimy jakąś cenę za poziom swego standardu życia. Chodzi tylko o to aby cena ta była jak najniższa i kształtowana w zrównoważonej egzystencji człowieka w środowisku naturalnym.