Energia geotermalna.

Energia geotermalna jest jak inne odnawialne źródła energii nieszkodliwa dla środowiska, nie powoduje żadnych zanieczyszczeń, a zasoby energii geotermalnej są w przeciwieństwie do energii wiatru czy energii słońca dostępne zawsze, niezależnie od warunków pogodowych. Niestety dogodne do jej wykorzystania warunki występują tylko w niewielu miejscach, a wysokie koszta inwestycyjne oraz długi okres zwrotu nakładów wpływają na niską powszechność stosowania tego źródła energii. Energia geotermalna jest wewnętrznym ciepłem Ziemi nagromadzonym w skałach oraz w wodach wypełniających pory i szczeliny skalne. Źródłem energii geotermalnej jest jądro skorupy ziemskiej, w którym panuje temperatura 4000-5000 st. C. Ciepło to przemieszcza się ku płytszym warstwom planety, gdzie jest skumulowane w skałach lub zbiornikach wodnych. Człowiek wykorzystywał energię wnętrza Ziemi od zarania dziejów, używając gorącej wody na przykład do gotowania, mycia się, ogrzewania i w celach leczniczych. Energia geotermalna wykorzystywana była już przed tysiącami lat, jednak na szeroką skalę energię wnętrza Ziemi zaczęto wykorzystywać dopiero w początkach XX wieku. Oczywiście najlepiej gdy woda geotermalna wydobywa się na powierzchnie ziemi w sposób naturalny w postaci gorących źródeł czyli gejzerów, niestety gejzery występują zaledwie w kilku rejonach świata. Najwyższy, sięgający 90 metrów gejzer świata znajduje się na terenie amerykańskiego Parku Narodowego Yellowstone, będącego największym światowym skupiskiem gejzerów. Jest ich tam blisko 400, czyli połowa wszystkich gejzerów świata. Skorupa ziemska jest tak zbudowana, że im głębiej w głąb ziemi tym jest cieplej i w naszej szerokości geograficznej co ok. 33 m wzrasta temperatura o 1 st.C. Technicznie aby skorzystać z naturalnych zasobów ziemi w postaci gorącej wody wykonuje się specjalne odwierty do głębokości zalegania tych wód, wypompowuje się wodę, odbiera od niej ciepło i ochłodzoną wtłacza z powrotem do złoża. Gorącą wodę przeważnie wykorzystuje się bezpośrednio w układach centralnego ogrzewania. Można również stosować ją do produkcji energii elektrycznej. Jest to opłacalne jedynie w przypadkach źródeł szczególnie gorących. Krajem, który w największym stopniu wykorzystuje energię geotermalną jest Islandia, gdzie w ten sposób ogrzewanych jest prawie 87% budynków (Islandczycy wykorzystują energię wnętrza Ziemi do celów grzewczych od roku 1888), a około 99% gospodarstw domowych zaopatrywanych jest w gorąca wodę termalną.

W Polsce już z górą tysiąc lat temu wykorzystywano zasoby geotermalne Sudetów (Cieplice, Lądek – Zdrój). Polska posiada jedne z największych w Europie złóż wód geotermalnych. U nas na chwilę obecną, technologia geotermalna wykorzystywana jest w czterech zakładach ciepłowniczych: w Bańskiej Niżnej, Pyrzycach, Mszczonowie i Uniejowie. Pisząc o energii geotermalnej nie sposób nie wspomnieć o Toruniu i o ostatnio dokonanych tam odwiertach i wydobyciu wody z głębokości ok. 2000m o temperaturze 55 st. C. Jest to na pewno godne zauważenia, że te złoża były od wielu lat udokumentowane ale nie było to przedsięwzięcie realizowane ze względów finansowych. Kryzys energetyczny i ogólne trendy proekologiczne, powodują realizację projektów tak nie dawno uznawanych za nieopłacalne. Z pewnością ze względu na tak wielki potencjał energii geotermalnej Polski warto poważnie zastanowić się nad jej wykorzystaniem.