Czy warto wytwarzać biopaliwa?

Ostatnio bardzo dużo mówi się o nowych technologiach uzyskiwania energii odnawialnej, a szczególnie o biopaliwach. Na dzień dzisiejszy całkowite zastąpienie węgla, który jest podstawą naszej dzisiejszej energetyki, odnawialnymi źródłami energii jest niemożliwe ale dzięki zastosowaniu biopaliw możliwe jest zmniejszenie importu i zużycia ropy, co wpływa korzystnie nie tylko na gospodarkę kraju, ale również ma znaczenie dla ekologii. Biopaliwa są odnawialnymi źródłami energii, a otrzymywane są z produktów roślinnych i zwierzęcych, zaliczane są do źródeł energii odnawialnej ponieważ całość produkcji biopaliw tworzy obieg zamknięty. W procesie produkcji biopaliw energia słoneczna może być akumulowana w biomasie organizmów roślinnych poprzez fotosyntezę, a następnie akumuluje się ona w organizmach zwierzęcych, żywiących się materiałem roślinnym. Można ją następnie przetworzyć na inne rodzaje energii, poprzez spalanie biomasy lub produktów jej rozkładu. W wyniku spalania uzyskuje się energię cieplną, która może być przetworzona na inne rodzaje energii, w tym na przykład na energię elektryczną. Do produkcji biopaliwa uprawia się przede wszystkim len, rzepak, kukurydzę, owies, pszenicę, soję oraz konopie. Odpady przemysłowe, rolnicze, z produkcji leśnej i gospodarstw domowych mogą również być źródłem energii odnawialnej i służyć do produkcji biopaliw. Biopaliwem jest również gaz generatorowy, składający się z wodoru i tlenku węgla, a powstały w procesie zgazowania biomasy w zamkniętych generatorach. Gaz ten jest spalany w kotle, albo może tez bezpośrednio napędzać silnik spalinowy lub turbinę. Doprowadzając biomasę do fermentacji możemy uzyskać biogaz, metanol, etanol, butanol, oraz inne wysokoenergetyczne związki. Najbardziej wydajnym sposobem produkcji biopaliw jest produkcja z glonów. Wzbogacona dwutlenkiem węgla woda przepływająca w zamkniętych zbiornikach gdzie produkowane są glony. Efektem jest uzyskanie białka i tlenu. Paliwo glonowe stanowi tak zwane biopaliwo trzeciej generacji.

Biopaliwa stanowią niewielką część zużywanej energii z paliw kopalnych, ale maja pozytywny wpływ na rolnictwo. Komisja Europejska do 2020 r. proponuje ograniczyć o 20% emisję gazów cieplarnianych, zwiększyć do 15% udział energii odnawialnej i biopaliw. Jedną z najważniejszych zalet biopaliw w porównaniu do innych rodzajów paliw jest fakt, że energia związana wewnątrz biomasy może być przechowywana nieskończenie długo bez żadnych problemów czy zagrożeń. Ponadto rośliny uprawiane celem przeznaczenia ich na uzyskanie biopaliw objęte są dopłatami bezpośrednimi a ich produkcja nie ma wpływu na światowe ceny żywności.